Zpět

Jak telefon rozpozná otisk prstu?

09. 03. 2023
CoreApp Technologies s.r.o.
zajímavost

Většina moderních zařízení jako jsou telefony, tablety a notebooky využívájí k ověření uživatele otisk prstů nebo rozpoznání obličeje. Otisky prstů, rozpozáváním obličeje, ale také třeba identifikace na základě skenu zornice se zabývá tak zvaná bioinformatika. V tomto článku se zkusíme podívát na to, jak telefon rozpozná, že přiložený prst je právě ten Váš.

Jak telefon rozpozná otisk prstu?

Rozpoznávání osoby na základě jejich otisků prstů stojí na tom, že každý prst je unikátním vzorkem. To znamená, že na světě neexistují dva stejné prsty. Rozpoznávání probíhá na základě papilárních linií (čáry, které vidíte na bříšku prstu, když se na něho podíváte hodně z blízka). Papílární linie jsou formováný už během embryonálního vývoje a jejich podoba je relativně neměnná. Navíc jsou průběžně obnovovány podle toho, jak se obnovuje lidská kůže.

Jak tedy telefon zpracovává otisk prstu?

Při přiložení prstu na senzor otisku prstů proběhne grafické naskenování Vašeho otisku prstu. Toto naskenování probíhá díky senzoru, kterých máme několik druhů:

Po grafickém naskenování vstupního obrazu dojde k rozpoznání pole orientací papilárních linií. Jde o proces, kdy se každá část papilární linie proloží usečkou. Tato úsečka určuje trend jakým směrem se papilární linie na prstu nachází.

Na základě těchto informací se přejde k extrakci papilárních linií. Výstupem je černobílý obrázek, kde bíle je vyznačený prostor mezi papilárními liniemi a černe právě papilární línie. 

Předposledním krokem je ztenčování papilárních linií pro snadnější finální zpracování. Ztenčování musí probíhat ve všech směrech stejně, jinak by mohlo dojít ke ztrátě informací, které otisk prstu nese.

Posledním a krokem je samotné rozpoznávání klíčových znaků tak zvaných markantů a třídy otisku. Markant je způsob, jakým je papilární linie ukončená nebo jakým způsobem se větví. Mezi nejdůležitejší markanty patří markant ukončení a markant vidlička.

Vlevo markant ukončení, vpravo vidlička

U každého markantu se zaznamená jeho pozice na prstu v podobě souřadnic X a Y. O jaký typ markantu se jedná. Poslední, co se zaznamenává, tak je směr markantu. Tady se využijí informace z kroku 2, kde se získáválo pole orientací.

Kromě markantů se získává informace také o celkové podobě otisku prstu, kdy se tato podoba nazývá třídou otisku. Tady rozpoznáváme několik:

Z těchto základních tříd se dají následně poskládat složitější třídy jako je například dvojtá smyčka.

Třídy otisků prstů: smyčka, oblouk, spirála

 

Na základě takto získaných informací telefon provede ještě kontrolu živosti. To je proces, kdy telefon ověří, zda jste na čidlo nepřiložili falešný umělý prst. Následně porovná, zda uložený otisk v telefonu souhlasí s tím, který telefon právě získal. Pokud dojde ke shodě, máte vyhráno a telefon se Vám odemkne.

Pokud byste měli zájem o vývoj aplikace, ať už s nebo bez otisků prstů, tak nás neváhejte kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat:

Zaujali jsme Vás nebo si ještě nejste jistí?
Neváhejte nás kontaktovat!

Další články

5 důvodů, proč si nechat vytvořit profesionální webové stránky

5 důvodů, proč si nechat vytvořit profesionální webové stránky

20. 05. 2023
CoreApp Technologies s.r.o.
web

Mnoho firem a živnostníků, co jsou na trhu už delší dobu, zapomínají na aktualizaci svých webových stránek a svoji webovou prezentaci. I když webové stránky nemusí být jejich hlavním komunikačním a prodejním kanálem, tak zapomínat na online nástroje a komunikaci se může vymstít.

3 nejčastější útoky na WordPress weby

3 nejčastější útoky na WordPress weby

30. 04. 2023
CoreApp Technologies s.r.o.
web
zajímavost

V dalším článku se zaměříme na 3 nejčastější hackerské útoky na Wordpress weby. Popíšeme jak probíhají a v čem jsou nebezpečné. Zmíníme možnou obranu proti nim a taky co dělat, když se s nějakým takovým útokem na našem webu potkáme.

Jaký je rozdíl mezi Alfa a Beta testováním?

Jaký je rozdíl mezi Alfa a Beta testováním?

19. 04. 2023
CoreApp Technologies s.r.o.
zajímavost
Testování aplikací

Alfa a beta testování je součástí vývojového cyklu každého projektu a je jednou z finání fází při při dokončování softwarového produktu před jeho uvedením na trh. Jaký je ale rozdíl mezi těmito testovacími fázemi? A kdo tyto testy provádí?