Technologie

Jsme vývojová technologická moderní firma. Jako taková dbáme na to, abychom našim klientům nabídli vždy stabilní, spolehlivé a udržitelné IT řešení jejich problému. Ovládáme řadu již zažitých a dlouhodobě použivaných programovacích jazyků a IT technologií, takže nemáme problém převzít už i existující projekty.  Je pro nás samozřejmostí rozšiřovat naše portfolio znalostí o nové technologie a po důkladném zhodnocení je nabídnou i našim klientům.

Používané technologie

V CoreApp Technologies tvoříme moderní weby, webové aplikace, mobilní appky a serverová (cloudová) řešení. Pro jejich realizaci využíváme různé technologie a to jak ty zažité a prověřené desetiletím, tak i ty, které jsou tu s námi teprve "krátce".  Ve firmě tedy máme odborníky jak na programování v Javě, PHP nebo JavaScriptu, tak i špičkové programátory a testery mobilních aplikací ve Flutteru.

Díky tomu, že naše práce začíná u malých zakázkových webů a končí u rozsáhlích digitálních systémů, umíme používat technologie jako je Docker pro snadný provoz Vašeho systému nebo vhodně nastavit CI/CD na Jenkinsovi, abychom efektivně využili čas k programování a ne rutině. 

Vlastní data centrum

Provozujeme vlastní servery a vlastní data centrum, ve kterém Vám po dobu aktivního vývoje budeme hostovat a provozovat Vaši aplikaci za účelem prezentování a ověření správné funkčnosti. Tím, že máme k dispozici vlastní výpočetní cloud, tak odpadá po dobu vývoje starost s nákupem kreditů na platformách jako je AWS nebo Microsoft Azure.  Díky tomu nás během vývoje a testování nemusí trápit nedostatek výpočetního výkonu.

Díky vlastním výpočetním zdrojům můžeme téměř neomezeneně vytvářet a mazat virtuální servery pro všechny druhy testů. Proto můžeme pro naše klienty dodávat webové stránky, mobilní a serverové aplikace maximálně otestované.

Slovník pojmů

Ztrácíte se ve zmatku IT pojmů? Pomůžeme Vám se v něm zorientovat.

Flutter icon

Flutter

Flutter je programovací framework postavený na jazyku Dart. Používá se při tvorbě mobilních aplikací, protože umožňuje vytvářet aplikace jak pro Android, tak pro Apple z jednoho kódu, čímž snižuje celkové náklady na programování a následnou údržbu.

Více informací
Angular icon

Angular

Angular je JavaScriptový framework, který slouží pro jednoduší tvorbu webových aplikací. Pomocí předpřipravených služeb jako je například adresování nebo snazší práce s kódem je tvorba webových aplikací v Angularu jednoduší.

Více informací
BitBucket icon

BitBucket

BitBucket je jeden z několika nástrojů od Atlassian, který jsme integrovali do našeho workflow. Slouží pro uchovávání historie změn zdrojového kódu, snazší spolupráci několika programátorů na jednom projektu a pro zálohování.

Docker icon

Docker

Protože každý programátor pracuje na jiném systému (Windows / Mac / Linux / ...) s jiným nastavením, tak je potřeba sjednotit vývojová prostředí, aby se aplikace nebo web rozjel  rychle a bez problémů kdekoliv je potřeba. K tomu slouží Docker, pomocí něhož se nastaví simulované prostředí, ve kterém se izolovaně od zbytku systému spustí daný program.

Více informací
Figma icon

Figma

Figma je nástroj, pomocí kterého může několik různých grafiků pracovat na jenom projektu a pomocí kterého se dá jednoduše daný grafický návrh prezentovat. Díky dostupnosti Figmy přes webový prohlížeč a možnosti komentovat návrh se dají změny rychle komunikovat. Kromě výše zmíněného je ve figmě dostupných několik dalších modulů, které jde nainstalovat a rozšířit tím její funkčnost a možnosti. Další výhodou Figmy je snadné převedení grafického návrhu pro programátora, který v něm bude pracovat a to především pro měření velikostí, exportu prvků, zjišťování barev a fontů.

Více informací
Firebase icon

Firebase

Firebase je služba, která umožňuje rychlé vytváření aplikací tím, že poskytuje vlastní databázovou infrastrukturu a další doplňkové služby, jako je například řešení oznámení. Díky tomu se dá z projektu vyškrtnout vlastní backendové řešení a tím i ušetřit na času a financích. Ne vždy se ale dá jít touto cestou.

Java icon

Java

Java je programovací jazyk, který byl představen již v roce 1995. Za dobu existence si již prošel několika vylepšeními, což z něj dělá moderní, výkonný a hlavně stabilní programovací jazyk s velkou a věrnou komunitou. Použití si najde především na serverech pro zpracovávání dat a v tvorbě aplikací pro různá zařízení. Ve webovém prostředí se používá na serverovou část v kombinaci s některým frontend frameworkem (React, Angular a podobné).

Apache kafka icon

Apache kafka

Jde o nástroj ze skupiny tzv. message brokerů. Jedná se o software, který umožní různým aplikacím či službám mezi sebou komunikovat a vyměňovat si informace. Další námi použivaný message broker je RabbitMQ.

React icon

React

React je frontendový framework postavený nad programovacím jazykem JavaScript. Jeho začátky byly směřovány pro usnadnění vývoje komplexních webových aplikací, ve kterých se nacházela spousta dynamického obsahu. Dnes se dá využít téměř na vše. Díky tomu, že je nad ním postavena spousta dalších nástrojů, dá se využít i jako kompletní řešení pro tvorbu webů, kde bude sloužit také jako backendová část, popřípadě pro tvorbu mobilních nebo desktopových aplikací. 

Cloud icon

Cloud

Pojem cloud v sobě zahrnuje ohromnou spoustu významů. Může to být synonymum k pojmu server, stejně tak to může být výpočetní středisko. Ve většině případů se jedná o skupinu různých služeb, které vzájemně komunikují a jsou zastřešeny jedním produktem. Může se jednat například o datové úložiště, výpočetní centrum pro vědecké účely nebo hraní her uložených a spravovaných mimo vaše zařízení (například GeForce NOW).

Jenkins (CI/CD) icon

Jenkins (CI/CD)

Pro to, aby se aplikace nebo web snadno otestovali a následně dostali tam, kam mají (Apple store, webový hosting apod.) slouží Jenkins. Pomocí něho lze nastavit, co se má stát po provedení určitých akcí (např. nahrání aktualizovaného zdrojového kódu na webhosting). Jednou se nastaví a poté už se vše provádí automaticky. Díky tomu lze předejít lidské chybě, kdy se může stát že programátor zapomene nahrát důležitý soubor na webový hosting a shodí web. Kromě toho se činnosti zrychlí a pomocí historie zpřehlední prováděné akce.

Více informací
PHP icon

PHP

PHP se začalo používat ve stejný rok jako Java, a to 1995. Sice se občas proslýchá, že je PHP díky svojí architektuře nespolehlivý jazyk a je lepší se dívat po alternativách, ale od doby svého vzniku si prošel již spoustou vylepšeními, které z něj dělají spolehlivý a předvídatelný programovací jazyk. Používá se především pro tvorbu webových stránek o nižším rozpočtu, protože se v něm vyvíjí rychle a není pro něj potřeba příliš hluboké znalosti. Weby na něm vyvinuté bývají monolitické architektury, tudíž bez použití Angularu, Reactu, NextJS a podobných nástrojů.

Frontend & backend icon

Frontend & backend

Frontend a backend jsou pojmy z oblasti webového vývoje, které rozlišují jednotlivé logické části webu. Frontend je část, kterou vidí uživatel a s kterou pracuje. V podstatě je to, co zobrazí prohlížeč po načtení stránky. Backend je naopak část, která načítá, ukládá data, pracuje se soubory a komunikuje s dalšími službami (např. fakturační a skladový systém). Stává se, že se pojmy frontend zaměňují za to, že je frontend část webu pro běžného uživatele a backend je admin. Není to ovšem tak.